लेख पठाउनुहोस-emandir@gmail.com
ॐ भूर्भुवस्व: | तत्सवितुर्वरेण्यम् | भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो न: प्रचोदयात्
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -


विष्णु-लक्ष्मी


विष्णु स्तुति|| लक्ष्मी स्तुति


शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं

श्रीः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ।।

अगज्ञानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशं ।

अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तमुपस्महे ।।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुस्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।।

गुरवे सर्व लोकानं भिषज्ञे भवरोगिणां ।

निधये सर्वविद्यानं दक्षिणामूर्तये नमः ।।

अज्ञानन्तर्गहन पतितानात्मविद्योपदेशैः ।

त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् ।।

मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निःसरन्ती

शंभोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा ।।

------------------


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               


-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

धन्यवाद
मुख्यपृष्ठ
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस
emandir@gmail.com
जना अनलाइनमा

मानसिक शान्तिका लागि भगवानको आराधना गरौं।  इमन्दिर
© २००९ सर्बाधिकार फूलबारी डटकम सँग सुरक्षित
बिज्ञापनहरू