लेख पठाउनुहोस-emandir@gmail.com
ॐ भूर्भुवस्व: | तत्सवितुर्वरेण्यम् | भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो न: प्रचोदयात्
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
तीन देव - ब्रह्मा, विष्णु, महेश(शंकरभोला)

चार वेद - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद

चार आश्रम - ब्रह्मचर्य, गृहस्त, वानप्रस्थ, सन्यास

चार धाम - बद्रीनाथ (उत्तर), जगन्नाथ (पूर्व), रामेश्वर (दक्षिण), द्वारका (पश्चिम)

चार पुरुषार्थ - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष

पंचामृत - दही (दधि), दूध (दुग्ध), घी (घृत), मह (मधु), गंगाजल

छः शास्त्र - न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त

आठ प्रकारका विवाह - ब्राह्म विवाह, दैत्य विवाह, ऋषि विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गान्धर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह

दस अवतार (विष्णुका दस अवतार) - मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार

समुद्र मंथनबाट निस्किएका चौध रत्नहरु -
हलाहल (विष),कामधेनु (या सुरभि गाई), श्री मणि रम्भा वारुणी अमृत, ऐरावत, पाञ्चजन्य शंख, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, धन्वन्तरि, घोड़ा

भगवानका अवतार र रूपधारण

भगवान विष्णुका दस अवतार -

मत्स्य अवतार,

कूर्म अवतार,

वराह अवतार,

वामन अवतार,

नरसिंह अवतार,

परशुराम अवतार,

राम अवतार,

कृष्ण अवतार,

बुद्ध अवतार,

कल्कि अवतार

--------------------------------------------

भगवान विष्णुका चौबीस अवतार -

पुराण अनुसार भगवान विष्णुका चौबीस अवतार मनिन्छन। यी चौबीस अवतारका विवरण श्रीमद भगवद गीतामा उल्लेख गरिएका छन । सनकादि ऋषि: (ब्रह्माका चार पुत्र)

नारद

वाराह

मत्स्य

यज्ञ

नर-नारायण

कपिल

दत्तात्रेय

हयग्रीव

हंस पुराण/हंस

पृष्णिगर्भ

ऋषभदेव

पृथु

नृसिंह

कूर्म

धनवंतरी

मोहिनी

वामन

परशुराम

राम

व्यास

कृष्ण

बलराम

गौतम बुद्ध

कल्कि

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               


-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

धन्यवाद
मुख्यपृष्ठ
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस
emandir@gmail.com
जना अनलाइनमा

मानसिक शान्तिका लागि भगवानको आराधना गरौं।  इमन्दिर
© २००९ सर्बाधिकार फूलबारी डटकम सँग सुरक्षित
बिज्ञापनहरू