लेख पठाउनुहोस-emandir@gmail.com
ॐ भूर्भुवस्व: | तत्सवितुर्वरेण्यम् | भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो न: प्रचोदयात्
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

स्मृति
--------
चार वेद
--------
अठार पुराण
--------


स्मृति

हिन्दू धर्मशास्त्रका मुख्य स्मृतिहरु

रामायण

महाभारत
(भगवतगीता)

वेद

पुराण

धर्मसूत्र

योगसूत्र

गृह्यसूत्र

मनुस्मृति

आगम शास्त्र


चार वेद
ऋग्वेद

सामवेद

यजुर्वेद

अथर्ववेद
अठार पुराण
१ ब्रह्मपुराण

२ पद्मपुराण

३ विष्णुपुराण

४ शिवपुराण

५ श्रीमद्भावतपुराण

६ नारदपुराण

७ मार्कण्डेयपुराण

८ अग्निपुराण

९ भविष्यपुराण

१० ब्रह्मवैवर्तपुराण

११ लिंगपुराण

१२ वाराहपुराण

१३ स्कन्धपुराण

१४ वामनपुराण

१५ कूर्मपुराण

१६ मत्सयपुराण

१७ गरुड़पुराण

१८ ब्रह्माण्डपुराण
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               


-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

धन्यवाद
मुख्यपृष्ठ
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस
emandir@gmail.com
जना अनलाइनमा

मानसिक शान्तिका लागि भगवानको आराधना गरौं।  इमन्दिर
© २००९ सर्बाधिकार फूलबारी डटकम सँग सुरक्षित
बिज्ञापनहरू