लेख पठाउनुहोस-emandir@gmail.com
ॐ भूर्भुवस्व: | तत्सवितुर्वरेण्यम् | भर्गो देवस्य धीमहि | धियो यो न: प्रचोदयात्
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -आरती

विष्णु आरती (हेर्नुहोस)
शिव आरती (हेर्नुहोस)
कृष्ण आरती (हेर्नुहोस)
राम आरती (हेर्नुहोस)
गणेश आरती (हेर्नुहोस)
हनुमान आरती (हेर्नुहोस)
लक्ष्मी आरती (हेर्नुहोस)
सरस्वती आरती (हेर्नुहोस)
काली आरती (हेर्नुहोस)
दुर्गा आरती (हेर्नुहोस)
साइ आरती (हेर्नुहोस)
बुद्ध आरती (हेर्नुहोस)
त्रिदेव आरती (हेर्नुहोस)
नवरात्रि आरती (हेर्नुहोस)

अन्य आरती
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ॐ जय जगदीश हरे..


ॐ जय लक्ष्मी माता..


ॐ जय अम्बे गौरी..


काली माता आरती..


ॐ जय गणेश जय गणेश..


श्री राम आरती..


ॐ जय शिव ओमकारा..


ॐ जय श्री कृष्ण हरे..


ॐ जय सरस्वती माता..


ॐ साइ नमः..


जय जय हनुमंता..


ॐ मानेपेमे हुमं..


ब्रम्हा-विष्णु-महेश्वर..


या देवी सर्बभूतेशु..
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                               


-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

धन्यवाद
मुख्यपृष्ठ
प्रतिक्रिया पठाउनुहोस
emandir@gmail.com
जना अनलाइनमा

मानसिक शान्तिका लागि भगवानको आराधना गरौं।  इमन्दिर
© २००९ सर्बाधिकार फूलबारी डटकम सँग सुरक्षित
बिज्ञापनहरू